PROPISI I INTERNI AKTI

ZAKONI

Zakon o muzejima

PRAVILNICI

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske

Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije

OPĆI AKTI MUZEJA BELIŠĆE

Statut

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Muzeja Belišće

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Skip to content