POVIJEST MUZEJA

Prvi postav muzeja u Belišću sa Spomen vlakom otvoren je 13. travnja 1975. godine u dijelu današnje muzejske zgrade kod belišćanske ambulante. Otvoren je povodom 90 godina Belišća pod pokroviteljstvom Kombinata „Belišće“. Prva je zbirka prikazivala razvoj industrije u Belišću, razvoj naselja Belišće i društveni život. Spomen vlak bio je postavljen kod nekadašnje željezničke stanice (današnji autobusni kolodvor). Prema pisanju muzejske dugogodišnje voditeljice Zdenke Frajtag bio je u „cijelosti obnovljen i restauriran“ i sastojao se od lokomotive, službenog vagona, teretnog zatvorenog vagona, tendera i četiri otvorena teretna vagona.

Muzej je tijekom prvih godina djelovanja usko vezan uz Društvo prijatelja starina koje je pod navedenim pokroviteljstvom Kombinata „Belišće“ otvorilo muzej. Članovi su društva sakupljali građu i brinuli uz pomoć Kombinata „Belišće“ za muzejsku zgradu kod belišćanske ambulante.

Tijekom 1980. godine proširen je postav. Krajem iste godine nije više bio pod nadležnosti Društva prijatelja starina, a 1982. godine je postao dio Službe za kulturne djelatnosti Kombinata „Belišće“.

Registriran je kao spomenik kulture u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika
kulture u Osijeku početkom 1983. godine.

U muzeju su se tada nalazile zbirke:

Osnivači Belišća, postanak imena, sirovinske baze i štampa

Vatrogastvo, Slavonsko-podravska željeznica

Mehanička prerada drveta (pilana, bačvarija, parketarija i vunara), Kemijska prerada drveta (tanina i destilacija)

Tvornica strojeva, pogonska centrala, tvornica kartona i kartonske ambalaže Naselje, kulturno-povijesni i sportski život

Spomen vlak

Tijekom Domovinskog rata muzejska zgrada imala je niz oštećenja uzrokovanih granatiranjima koja su se sanirala tijekom ratnih godina. Zbog potrebe za zaštitom Spomen vlak premješten je u prostor Belišća d.d. 1993. godine.

Muzej „Belišće“ je tijekom 1970-ih i 1980-ih godina izdao nekoliko muzejskih godišnjaka u kojima su se pisali članci o povijesti Belišća, ali i o muzejskim djelatnostima belišćanskog muzeja. Nakon višegodišnjeg prestanka ponovno je uslijedilo izdavanje godišnjaka početkom novog tisućljeća.

Osnivači belišćanskog muzeja: Ferdo Pilicar, Dragutin Gibičar, Franjo Štrok, Josip Selman, Franjo Vitner, Ivan Komaromi i drugi članovi Društva prijatelja starina.