POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, sastavnica Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Muzej Belišće potpisali su 10. siječnja 2022. godine Sporazum o suradnji u cilju jačanja buduće suradnje i razvijanja kulturnih, umjetničkih, znanstvenih i nastavnih iskustava te u svrhu promicanja kulturnih, umjetničkih, nastavnih i znanstveno-istraživačkih aktivnosti i zajedničkih interesa.
Sporazum o suradnji potpisali su dekanica Akademije za umjetnost i kulturu, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić i ravnateljica Muzeja Belišće, dr. sc. Nada Milas Bosanac.
U realizaciji potpisivanja sporazuma sudjelovala je doc.dr.sc. Marta Borić Cvenić zaposlena na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment.

Sporazum o suradnji omogućava stvaranje poticajnog okružja za realizaciju kulturnih potreba studenata i razvoj kulture mladih u području muzejske djelatnosti te definiranje stručnih i istraživačkih zadataka u području umjetnosti i kulturnog menadžmenta za studente Akademije u vidu tema projektnih zadataka ili tema za izradu stručnih ili diplomskih radova.

Osim navedenog, suradnja obuhvaća i stručno, praktično usavršavanje i kulturno obrazovanje studenata Akademije kroz studentske prakse, radionice, stručna predavanja, stvaralačke projekte, sudjelovanje u radu muzeja, sudjelovanje u pripremi i provedbi znanstvenih i stručnih projekata u području umjetnosti i kulturnog menadžmenta te ostale aktivnosti od interesa za obje ustanove.

RADNO VRIJEME MUZEJA “BELIŠĆE”

Ponedjeljak: 7:00 – 20:00 sati
Utorak – Petak: 7:00 – 16:00 sati

Subota, nedjelja i blagdani – ne radi

RADNO VRIJEME ZA POSJETITELJE

Ponedjeljak: 16:00 – 20:00 sati
Utorak – Petak: 12:00 – 16:00 sati

Subota: uz najavu za grupe ( >5 ) na tel. br:+385992051425, +385994862536

Skip to content